konferens föreläsning föredrag publik åhörare

Mikrostöd för evenemang och studieresor

Spelar du boule och vill ordna en turnering? Är du en ungdom som vill arrangera ett evenemang i din hembygd? Eller är ni ett gäng företagare som vill åka på studiebesök och finna inspiration till att utveckla företaget? Ta chansen och sök Leader Folkungalands mikrostöd på upp till 22 000 kr!

Villkor för att söka mikrostöd:

  • Stöd kan sökas för att genomföra förstudier, studiebesök, arrangemang, föreläsningar, workshops eller seminarier.
  • Stödet kan sökas av privatpersoner, företag, föreningar eller annan sammanslutning.
  • Aktiviteterna ska genomföras inom ett år.
  • För att få stödet ska sökande bidra med egen finansiering med minst lika mycket. Den egna finansieringen kan täckas med egna pengar eller ideellt arbete. Ideellt arbete värderas enligt följande: 220 kr/tim för dig som är över 15 år alternativt 50 kr/tim för personer 13-15 år gamla.
  • Stödet täcker inte investeringar, kostnader som drift, underhåll eller renoveringar.
  • Endast dessa utgifter är stödberättigande: förtäring, konsultarvode, lokalhyra, marknadsföring, reseersättning, transport

Kontakta Leader Folkungaland och presentera projektidén. Genom att tillsammans stämma av att din projektidé är i linje med föreningens lokala utvecklingsstrategi, ökar möjligheterna att ditt projekt blir beviljat.

Kontakta Leader Folkungalands verksamhetsledare:
Jeanette Uner
Mobil: 070-460 35 06
Epost: jeanette@leaderfolkungaland.se