Lyssna-funktion genom LäsWeb

Du kan få texterna på webbplatsen upplästa genom vår lyssnafunktion som du öppnar genom att klicka på Lyssna-ikonen över sidrubriken på vald sida.

Lyssnafunktionen har följande knappar:

läsweb play

 

Spela upp

När du klickar på knappen för att spela upp får du texten på webbplatsen uppläst. Du kan även markera den text du önskar uppläst och klicka på knappen.

läsweb stopp

 

Stoppa uppspelning

När du klickar på stoppknappen stannar uppläsningen omedelbart.

läsweb hjälp

 

Hjälp

Hjälpknappen beskriver hur du använder lyssnafunktionen genom att förflytta dig till den här sidan.

läsweb inställningar

Inställningar

När du klickar på inställningsknappen öppnar du en meny där du kan justera uppläsningshastigheten och anpassa kvaliteten på uppläsning så att den passar din Internetanslutning.

Webbläsare

Vår lyssnafunktion är testad för att fungera problemfritt i de flesta webbläsare, såsom Internet Explorer, Firefox, Safari och Opera.

JavaScript

För att uppläsningsfunktionerna ska fungera måste JavaScript vara aktiverat. De flesta användare har redan det som förvald inställning. Inställningen kan du välja under "Verktyg" i de flesta webbläsares menyer.

Får du inget ljud?

  1. Kolla att ljudet fungerar och är påslaget på datorn. Kolla också att volymen är uppskruvad och fungerar genom att spela upp något annat ljud på datorn.
  2. Kontrollera att du har rätt plugin till ljudavspelning installerat (se länk nedan).
    Till Windows: Windows Mediaplayer plugin
    Till Linux eller Mac: Adobe Flash plugin

Hämta plugin

Här hämtar du Adobe Flash plugin

Här hämtar du Windows Mediaplayer plugin till Firefox

KONTAKT

Kommunikationschef
Sofia Löf
Telefon: 0143-150 04
Skicka e-post